Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 20 2017

Ćpanie jest w porządku. Kiedy już raz spróbujesz to Cię zaskoczy. Zaskoczy Cię tym w jaki sposób odbierałeś świat na trzeźwo. Zrozumiesz, że istnieje przed i po. Odkryjesz, że świat jest szary i bezkształtny. Co innego po zaćpaniu. Wszystko nabiera głębi i piękna. Nie myślisz o niczym złym, bo zło nie istnieje. I gdyby można było, to ćpałabym bez przerwy. Bez względu na skutki. Słabo znoszę świat na trzeźwo. Jedni kolekcjonują wspomnienia, ja kolekcjonuję dobre odloty. 
— A.
Reposted byoversensitivehavingdreamsnezavisanlaparisienneloveproofpsychozaBloodEve
Reposted fromDevikitsu Devikitsu viaDagarhen Dagarhen
9870 9b44
Reposted fromjottos jottos viadimer dimer
5032 31db
Reposted frommakemeabnormal makemeabnormal viaPoranny Poranny
Twoje milczenie skłania mnie do rozmaitych domysłów. Najweselszy z nich - to, że stało się z tobą coś złego. Najsmutniejszy - to, że o mnie zapomniałeś.
— Sławomir Mrożek
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaPoranny Poranny
5876 f474 550
Reposted fromkimik kimik viaPoranny Poranny
Gdy już posmakowałeś lotu, zawsze będziesz chodzić po ziemi z oczami utkwionymi w niebo, bo tam właśnie byłeś i tam zawsze będziesz pragnął powrócić.
— Leonardo da Vinci
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaimaybebad imaybebad
Jest przystojny, ale ma coś jeszcze - tego wydestylowanego diabła, który chowa mu się w oczach.
— Jakub Żulczyk "Zrób mi jakąś krzywdę"
Reposted fromfrom-my-soul from-my-soul vianowaczi nowaczi
7371 f259
Reposted fromsiostrzyca siostrzyca viamanticore manticore
Położyłam się, nie chciałam czytać, ale pewno źle zrobiłam, bo nie mogłam zasnąć i znów się zaczęło to, co zawsze o tej porze; przestaje się nad sobą panować, różne okropieństwa wyłażą z kątów i wydają się realne, wszystko to, co się myśli, nagle wydaje się pewne i prawdziwe i nie można się od tego odczepić (...).
— Julio Cortázar "Opowiadania. Tom 2"
Aaaaale to jest urocze!

July 19 2017

Minęło osiem miesięcy. Z Nią życie miało smak. Cokolwiek się z Nią robiło, miało się poczucie, że to coś wspaniałego. Choćby zakupy w sklepie spożywczym. Nie mam skłonności do przygód, ale przy Niej czułem się śmielej. A teraz to wszystko zostało mi zabrane. Czuję się nic niewart. Była olśnieniem. Jakbym patrzył w Słońce, wiedziałem że nie wolno, ale wrażenie było tak przemożne, że nie mogłem przestać. Móc na nią patrzeć to coś wspaniałego.
— GYPSY S01E01
Reposted byundisc0verdgyrlsweetnothinggmojanazawszerzzkropkaawkwardxkhalalliwantisyouzwyklajakzawszeolczimusial

July 18 2017

2052 0cbc
Reposted fromget-fit get-fit vialaparisienne laparisienne
1704 0135
1959 8ad3 550
Reposted fromfleursdemal fleursdemal vialaparisienne laparisienne
2967 8166
Reposted fromlaters laters viaczekoladowysen czekoladowysen
1978 5899
Reposted fromczarnycukier czarnycukier viamyrla myrla
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl