Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 22 2017

6357 36be
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viadelicatee delicatee
Ile niewypowiedzianych słów przepadło na zawsze. A może ważniejsze były od tych wszystkich wypowiedzianych.
Reposted fromsmokingtime smokingtime viadaniellss daniellss
Było miło. Przez kilka głupich, przezroczystych, podartych już teraz na kawałeczki jak nieważne dokumenty, momentów.
— J. Żulczyk
Myślisz że coś się skończyło. Tylko Tobie się tak wydaje. Może minąć rok, ale może minąć miesiąc. Może minąć i parę lat. Ale serca nie oszukasz. Możesz sobie wmawiać, że to już nie ma znaczenia, "było minęło".  Ale w snach, wraca wszystko. To co dobre, to co złe. W snach tęsknisz, ciesz się... W snach jest ten KTOŚ, o kim mówimy "BYŁO MINĘŁO".  Nie minęło. To trwa, tęsknota może jest mniejsza, uczucie też. Ale jednak coś jeszcze jest.  Czasem tęsknię, czasem nawet myślę.. Co u Ciebie i zastanawiam się czy myślisz o mnie. Co u mnie i czy żyje. 
— Boże... Co ja pisze.
Reposted fromdobrebopolskie dobrebopolskie viadaniellss daniellss
7812 f21a 550
Reposted fromznikajac znikajac viaxannabelle xannabelle
Obiecaj mi że jutro rano się uśmiechniesz. Nawet jeśli będzie szaro. Nawet jeśli będziesz miał opuchnięte powieki, ciężkie myśli i żadnych nowych wiadomości w telefonie. Obiecaj mi.
— Obiecaj.
(via dziurywniebie)
Reposted fromsoplica soplica viaxannabelle xannabelle
1678 f18c
6697 4b4a 550
Reposted frompiglet piglet viaplugss plugss
2968 47cb
Reposted fromkeithpeligro keithpeligro viaplugss plugss
Jak słyszę to smutne pierdolenie o odnajdywaniu samego siebie, o tym, żeby postawić siebie na pierwszym miejscu, mieć odwagę bycia szczęśliwym, to mi się robi niedobrze.
— S. Twardoch
Reposted fromrazemosobno razemosobno viasoulkill soulkill
6377 4f60 550

summers-in-hollywood:

Alain Delon on the set of Plein Soleil, 1960

Reposted fromLittleJack LittleJack viaCoriLiar CoriLiar
6991 07e1 550
Reposted fromfuckblack fuckblack viaCoriLiar CoriLiar
8281 6afe

play:

it’s a self portrait

Reposted fromkimik kimik viaCoriLiar CoriLiar
6387 95ca 550
Reposted fromLittleJack LittleJack viaCoriLiar CoriLiar

Mam coraz mniej ochoty na widywanie się z ludźmi, czasami nie widuję nikogo tygodniami i wcale mi tego nie brakuje. Dużo czytam, mało mówię, to wszystko.

— Marek Hłasko
1097 2aa2
Reposted fromdrozdzi drozdzi viabadblood badblood

momgenes:

My emotional spectrum ranges from industrial noise to Dostoyevsky monologue

Reposted fromLittleJack LittleJack viakapitandziwny kapitandziwny
7102 4695 550
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl