Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 23 2017

9401 0dba 550
Reposted fromAgnik Agnik viagronsaker gronsaker
– Czy nie mógłby pan mnie poinformować, którędy powinnam pójść? – mówiła dalej.
– To zależy w dużej mierze od tego, dokąd pragnęłabyś zajść – odparł Kot-Dziwak.
– Właściwie wszystko mi jedno. – W takim razie również wszystko jedno, którędy pójdziesz.
– Chciałabym tylko dostać się dokądś – dodała Alicja w formie wyjaśnienia
– Ach, na pewno tam się dostaniesz, jeśli tylko będziesz szła dość długo.
— Alicja w krainie czarów
Reposted fromTypowoNegatywny TypowoNegatywny viazzuuoo zzuuoo
Jesteś szczęśliwy? 
A może wolisz przemilczeć to pytanie?
8716 87fe
Reposted fromwhocares whocares viatesknoty tesknoty
2700 79ac
Reposted fromkinu kinu viatesknoty tesknoty
9518 be60
Reposted fromhagis hagis viagronsaker gronsaker
8157 9447
Reposted frompesy pesy viaTangizz Tangizz
4568 025d
5668 f196
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viatesknoty tesknoty
Ten chaos w którym tkwię
Zniknie gdy poskładasz mnie
— Ania Dąbrowska
5252 d257 550
Reposted fromikari ikari viaxmissingx xmissingx
5053 ef6e
Reposted frommadamebadass madamebadass viaxmissingx xmissingx
Patrzył i odszedł.
Reposted bysweetnothingghouda
żegnaj, wyprowadź się z mych snów...
— już nigdy więcej
Reposted fromyveee yveee viaxmissingx xmissingx
2573 1b87
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaxmissingx xmissingx
ZUPA TO MIEJSCE NA WSZYSTKO! Poza tym jest moja i to tylko to jedno zdjęcie, NIE ZASMUCAJ MNIE :'(

February 22 2017

7314 d698
Reposted frommaking-love making-love viaclerii clerii
Czasem nawet podczas snu nie ma się odpoczynku.
— Charles Bukowski
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse vianowaay nowaay
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl