Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 20 2017

7703 4425 550
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viadusz dusz
9012 a554
Reposted fromanielewska anielewska viadusz dusz
2314 30b3 550
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viadusz dusz
2898 04bd
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viastrzepy strzepy
5136 f5c8 550
Reposted fromkimik kimik viaplacekijacek placekijacek
Może słowa, które trzymamy w sobie, zmieniłyby bieg wydarzeń?
— Wyrafinowany Gentelman
Reposted fromoutoflove outoflove viaczekoladowysen czekoladowysen
4412 e230
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaheartamess heartamess
9262 97e3 550

strangehats:

calming brew

second piece for katsudon bang and @kevystel’s fic, ascent - mixing up a late night drink

first piece l third piece 

Reposted fromerial erial viabadsamaritan badsamaritan
Reposted fromFlau Flau viagabunia gabunia
Ćpanie jest w porządku. Kiedy już raz spróbujesz to Cię zaskoczy. Zaskoczy Cię tym w jaki sposób odbierałeś świat na trzeźwo. Zrozumiesz, że istnieje przed i po. Odkryjesz, że świat jest szary i bezkształtny. Co innego po zaćpaniu. Wszystko nabiera głębi i piękna. Nie myślisz o niczym złym, bo zło nie istnieje. I gdyby można było, to ćpałabym bez przerwy. Bez względu na skutki. Słabo znoszę świat na trzeźwo. Jedni kolekcjonują wspomnienia, ja kolekcjonuję dobre odloty. 
— A.
Reposted byhavingdreamslaparisienneoversensitivenezavisan
Reposted fromDevikitsu Devikitsu viaDagarhen Dagarhen
9870 9b44
Reposted fromjottos jottos viadimer dimer
5032 31db
Reposted frommakemeabnormal makemeabnormal viaPoranny Poranny
Twoje milczenie skłania mnie do rozmaitych domysłów. Najweselszy z nich - to, że stało się z tobą coś złego. Najsmutniejszy - to, że o mnie zapomniałeś.
— Sławomir Mrożek
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaPoranny Poranny
5876 f474 550
Reposted fromkimik kimik viaPoranny Poranny
Gdy już posmakowałeś lotu, zawsze będziesz chodzić po ziemi z oczami utkwionymi w niebo, bo tam właśnie byłeś i tam zawsze będziesz pragnął powrócić.
— Leonardo da Vinci
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaimaybebad imaybebad
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl