Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 29 2016

2847 6ea7
Reposted fromellenpompeo ellenpompeo viaExplorers Explorers
Czasami myślimy, że kogoś kochamy i później na siłę staramy się wejść w tą miłość. Kończymy, bo okazuje się, że to wcale nie było to. Aż w końcu nadchodzi ten moment, w którym dociera do nas, że to właśnie było to, tylko nie do końca oswojone, niezupełnie otwarte, zbyt mało nam znane.  Dajcie sobie czas.
http://moblo.pl/profile/yezoo
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaExplorers Explorers
9784 1ec0
Reposted fromnyaako nyaako vianoisetales noisetales
Dziś pesymizm nie jest ani wysiłkiem, ani niezależnością. Jest pierwszym wrażeniem po rozejrzeniu się dookoła.
— Leopold Tyrmand, "Siedem dalekich rejsów"
Reposted fromcudoku cudoku viaExplorers Explorers
Świat się zmienia, gdy znajdujesz kogoś, kogo możesz pokochać, prawda?
— Shizuku - Umi no Misaki
Pewnego dnia uświadomiłam sobie wreszcie, że jestem chodzącym kłębkiem nerwów
— Bóg nigdy nie mruga
Nikt nie ma prawa powiedzieć: "Nie becz! Uspokój się!" Nie wszyscy potrafią panować nad swoją wrażliwością i nie wszyscy potrafią płakać. Nie można krzyczeć na kogoś, kto z bólu krzyczy.
— ŚP. Kardynał Franciszek Macharski
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaExplorers Explorers
4278 5065

pocahoass:

Me in pretty much every social event

Reposted fromwestwood westwood viaExplorers Explorers
3662 6f70
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaExplorers Explorers
Słyszałem, że jest plemię, w którym kiedy komuś zdarzy się coś złego, ma prawo opowiedzieć o tym trzem osobom. Później nie wolno poruszyć mu tego tematu i ma żyć dalej najlepiej jak tylko umie.
— "Najwięcej kosztują złudzenia" - Volantification
Za to, że bywasz smutny,
za to, że ciągle ranisz,
i że nie walczysz o mnie,
Kocham Cię ale Cię nie lubię!
— Agnieszka Chyilińska
Reposted fromefekt-placebo efekt-placebo viaExplorers Explorers
grafika love
Reposted fromweightless weightless viarosenrot6 rosenrot6
9781 5475
Reposted fromnyaako nyaako viamarghot marghot
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viacrispybones crispybones
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl